STOCKHOLM 2021

Creative Footprint is a research project that surveys communities and maps the spatial distribution of creative spaces to study nightlife and cultural activity in the city.

Over the next several months, we will research Stockholm’s ‘creative footprint’ to identify the contemporary issues, needs and challenges of communities embedded in Stockholm’s nightlife scenes. By empowering and amplifying emerging and established voices, this research project will inform policy makers in Stockholm’s government in best planning for, and supporting creative spaces and communities in the city’s nightlife scenes for future generations.

Why research Stockholm’s ‘creative footprint’?

Stockholm’s creative spaces play a fundamental role in the grounding of culture of the city. A solid cultural foundation provides citizens with a myriad of experience, fosters talent, strengthens communities, and provides opportunities for social, cultural and economic life. So in showing the value in a smart use of creative space, we build a more unique and vibrant city. While the lasting impact of COVID-19 on communities and spaces operating in Stockholm’s nightlife scenes is yet to be fully investigated, we will identify the key challenges resulting  from the pandemic, in addition to challenges related to urban redevelopment and government policies, and provide solutions.

Are you operating in Stockholm’s nightlife scenes and want to get involved in the Creative Footprint: Stockholm research project?

Over the next weeks, we are conducting online focus group sessions, along with a face-to-face focus group session TBC in late-September as part of this research project. These will be taking place on:

  • Tuesday 14th September at 16:00-17:15 CEST
  • Wednesday 15th September at 16:00-17:15 CEST

If you are an event organiser, promoter, DJ, producer, artist, venue operator, activist, or anyone embedded in Stockholm’s nightlife scenes and are interested in taking part in our online focus group sessions — please sign up via our EventBrite page here.

Alternatively, you can contact the Creative Footprint: Stockholm Project Manager: Alexander Salem (he/him) at: alexander@vibe-lab.org

Why participate in Creative Footprint: Stockholm?

  • To shape the policy agenda of the city council and of property owners for nightlife & culture for the future.
  • To amplify the voices of emerging and established industry stakeholders, addressing your issues and needs in Stockholm’s nightlife scenes.
  • To establish accurate data and insights needed to petition for the value and importance of creative spaces in Stockholm’s nightlife scenes.
Photo: Ola Ericson

Creative Footprint: Stockholm

Creative Footprint är ett forskningsprojekt som studerar stadens nattliv och kulturella aktivitet. Under de närmaste månaderna kommer vi att undersöka Stockholms ”kreativa fotavtryck” för att identifiera samtida frågor, behov och utmaningar bland aktörer verksamma i Stockholms nattliv. Genom att lyfta och stärka såväl nya som etablerade röster kommer detta forskningsprojekt att rusta Stockholm med insikter för att stötta och planera för kreativa utrymmen och aktörer inom stadens nattliv för kommande generationer.

Varför undersöka Stockholms “kreativa fotavtryck”?

Stockholm har en mängd kreativa utrymmen som har stor betydelse för främjandet av kultur i staden. En kulturell grund ger både boende och besökare otaliga möjligheter till upplevelser, främjar talang, stärker gemenskaper och ger möjligheter till socialt, kulturellt och ekonomiskt liv. Genom att visa på värdet av den potential som kreativa utrymmen utgör, bygger vi en mer unik och livlig stad. Även om det ännu inte är känt vilken den långsiktiga effekten av COVID-19 haft på Stockholms nattliv kommer vi att identifiera de viktigaste utmaningarna som följer pandemin –  utöver utmaningar relaterade till stadsombyggnad och statlig politik. Vi vill tillhandahålla förslag på lösningar.

Varför delta i Creative Footprint: Stockholm?

  • För att vara med och kunna påverka rekommendationer när stadens beslutsfattare och fastighetsägare utformar sina policys för kultur och nattliv.
  • För att ge en röst till både nya och etablerade branschintressenter genom att adressera viktiga utmaningar och behov.
  • För att skapa underlag av data och insikter för att främja användandet av kreativa utrymmen.

Vem ligger bakom Creative Footprint: Stockholm?

Creative Footprint är ett ideellt forskningsprojekt av VibeLab – en nattlivsforsknings- och påverkansorganisation baserad i Berlin, Amsterdam och Sydney – som sedan 2017 har studerat kreativa fotavtryck i Berlin, New York och Tokyo. Metoden är utvecklad av forskare vid Harvard University och University of Pennsylvania i samarbete med ledare från kreativa branscher och stadsplaneringsorganisationer från hela världen.

Creative Footprint: Stockholm is a research project by VibeLab and is funded by our partners Stockholm Business Region, Fastighetsägarna Stockholm and Atrium Ljungberg.

In collaboration with: